Theses on the same topic (having an identical keyword):

nizozemsko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Změny imigrační a integrační politiky v reakci na migraci muslimů: Případová studie Nizozemsko
 (Dana Veselá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do4bt/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Vliv migrace na Nizozemsko jako přijímající zemi
 (Kateřina Homoláčová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76270 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Nizozemsko a jeho obchodní a kulturní specifika
 (Jaroslava Kašparová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22023 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Mezinárodní srovnání sociální práce s rodinou - Česká republika a Nizozemsko
 (Jana VLASÁKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//irwbir// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Veřejná diplomacie – prezentace státu v zahraničí (případová studie - Nizozemsko)
 (Daniela Kubiszová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59118 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

CESTA Z NEMOCI Projekt publikace mezinárodního časopisu klienty center péče o duševní zdraví Iskérka (Česká republika) a Nadace De Boei (Nizozemsko)
 (Michaela VAŠKŮ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//utw7pz// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Nizozemsko a Evropská unie
 (Adéla Horáková)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1t95zz// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Nizozemsko: migrační trendy a politika
 (Lenka Rynešová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16192 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Soubor reportáží z Nizozemska pro časopis Lidé a Země
 (Kateřina Houfková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3gkh/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Příklad dobré praxe v Nizozemsku ve srovnání s fungováním sociálních farem v České republice
 (Karolína Píchová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13660/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)