Theses 

Theses on the Same Topic

česky | in English

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody
 (Jiří Šmach)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109731 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic Display description

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Metoda kompozitních konečných prvků ve 2 dimenzích
 (Aleš Ronovský)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78456 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti
 (Ondřej FIALA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id/ducuks/ | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Theses on a related topic

Modelování Diracovy rovnice metodou konečných prvků
 (Patrick Gono)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/394373/prif_m/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Theses on a related topic

Aplikace nespojité Galerkinovy metody konečných prvků na řešení úloh mechaniky tekutin
 (Ondřej BUBLÍK)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id/vwe9ir/ | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály
 (Petr Haškovec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93113 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku
 (Martin LÁNÍK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id/10zydy/ | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.
 (Vojtěch MIKULEC)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id/579iwc/ | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Parabolické rovnice řešené metodou konečných prvků
 (Petra CRHONKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id/ko7xpd/ | Matematika / Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)

Go to top | Current date and time: 18. 2. 2018 23:03, Week 7 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz