Theses 

Theses on the Same Topic

česky | in English

Theses on the same topic (having an identical keyword):

orientace v prostoru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na oblast orientace v prostoru
 (Eva ROTHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic Display description

Výuka klasického tance upravená a aplikovná na dívčí třídu VII. ročníku taneční konzervatoře v Brně se zaměřením na uvědomění si sama sebe ke kolektivu a orientaci v prostoru.
 (Barbora Musilová)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/c2l93/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Didaktická pomůcka podle montessoriovské pedagogiky jako nástroj pro rozvoj orientace v prostoru dítěte předškolního věku se zdravotním postižením
 (Lenka MILICHOVSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pojetí prostoru města a orientace v něm
 (Dominika HESOUNOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id// | Humanitní studia / Kulturní antropologie - Kulturální studia | Theses on a related topic

Strategie v percepci prostoru různých skupin jedinců v hustě a řídce osídlených oblastech regionu Ústí nad Labem
 (Anna TKÁČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id// | Geografie / | Theses on a related topic

Pohyb a orientace v prostoru robotických systémů
 (Jan Poczatek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109340 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Srovnání orientace v prostoru pomocí různých variant kartografické vizualizace
 (Jana Svobodová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbd3b/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Orientace v prostoru a čase u dětí s kombinovaným postižením
 (Zdeňka Válková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jz4q5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vizuální orientace v prostoru u dětí předškolního věku
 (Lenka Podušelová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Rozvoj orientace v prostoru u předškolního dítěte
 (Jitka HRUBEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)

Go to top | Current date and time: 16/7/2019 05:06, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz