Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

udalosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Riadenie projektu v oblasti velkej kultúrnej udalosti
 (Zuzana Budzáková)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/goqlz/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

KONGRESOVÉ UDALOSTI VO VYBRANÓM KÚPEĽNÓM ZARIADENÍ
 (Dominik Pavlík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/qoo1gy/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Riešenie mimoriadnej udalosti s únikom nebezpečnej látky daného podniku pri povodni.
 (Martina VAZOVANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rbu4ld// | Chemie a technologie materiálů / Řízení technologických rizik | Theses on a related topic

Pripravenosť zložiek integrovaného záchranného systému na mimoriadne udalosti s veľkým počtom ranených a obetí v Slovenskej republike.
 (Andrea PAVKOVIČOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o6p51v// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Radiační mimořádné události a radiologické události v radiodiagnostice
 (Šárka Nesejtová)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//2j3pdy// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Mediální pokrytí teroristických útoků v Paříži dne 13. 11. 2015 ve zpravodajském pořadu Události. Obsahová analýza
 (Jan Zatloukal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2p5i/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Reportáže pro pořad Události v kultuře v České televizi – vlastní tvůrčí redaktorská zkušenost
 (Johana Šulcová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdthv/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči
 (Jan Dvořáček)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdk4g/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ocenění při likvidaci pojistné události
 (Peter Kalinka)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ap4e7/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)