Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Michaela Bartošíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xfblr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

ICT v každodenním životě počítačově zdatných seniorů
 (Tereza Žáková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzf7d/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Role ICT v domácím vzdělávání
 (Lucie Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u03oj/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Interaktivní aktivity s podporou ICT v předškolním vzdělávání
 (Šárka ŠMÍDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//19lp1d// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy
 (Tomáš KOREL)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8n8rms// | Učitelství pro základní školy / Fy-INF | Theses on a related topic

Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy
 (Tomáš KOREL)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8n8rms// | Učitelství pro základní školy / Fy-INF | Theses on a related topic

Linux Kernel System Call Fuzzing
 (Arvind Rao)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r82kv/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Modern development workflow for Fedora GNU/Linux distribution
 (František Lachman)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8hjk/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment
 (Radka Cieslarová)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t8lau/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Nástroj pro zobrazení rozdílu dvou Linux kontejnerů
 (Marek Skalický)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omapv/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)