Theses on the same topic (having an identical keyword):

odborné, sociální, poradenství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Dluhové poradenství v Občanské poradně Teplice
 (Ondřej KARTÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s8zjxy// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Charakteristika osoby v osobním bankrotu jako východisko pro dluhové poradenství a prevenci
 (Michaela KRISTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pp03uh// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální dopady neschopnosti splácet dluhy na život seniorů
 (Michaela LEJTNAROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p187ja// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

DLUHY SENIORŮ V OBČANSKÉ PORADNĚ HAVÍŘOV
 (Jana NEDĚLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hyggc2// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Veřejné dluhy ve světě -- analýza stavu veřejných financí se zaměřením na země G20
 (Jan Matějka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23486 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)