Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejná zakázka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Ekonomické a právní aspekty vstupu do měnové unie – porovnání ČR a SR
 (Betty Del Favero)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc8ci/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní aspekty těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu a vliv těžby na životní prostředí a udržitelný rozvoj
 (Nela Faltusová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpthk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Etické a právní aspekty náhradního mateřství
 (David Rumpík)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8ler/ | Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví | Theses on a related topic

Elektronická spisová služba a právní aspekty jejího zavedení a užívání
 (Iva Stratílková)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/adxip/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Leasing a jeho využití v mezinárodním obchodě - ekonomické a právní aspekty
 (Matěj Novotný)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zs3g0/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Cena ve veřejných zakázkách (ekonomické a právní aspekty)
 (Tereza Čuláková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xirq6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejné zakázky malého rozsahu, mimořádně nízká nabídková cena a jejich přezkum
 (Tereza Matušková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sngy6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv kvantitativních parametrů nabídek uchazečů o veřejné zakázky na vysoutěžené ceny v sektoru dodávek
 (Adam Šindel)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54167 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Assessment of the public procurement Act, 200 (663) within the public entities in the eastern region of Ghana
 (Eric Debrah Adofo)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8pfgfz// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)