Theses on the same topic (having an identical keyword):

Talent management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Employer of a choice pro generaci millennials
 (Leontina Krchňáková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78082 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Podnikový marketing v mezinárodním talent managementu
 (Kristína Babíková)

2019, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/osmzz/ | Ekonomika a management (čtyřleté) / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Využití online nástrojů pro talent management v podnikové praxi v České republice
 (Michal MIČÍK)

2018, Disertační práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wvzfl2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Company, its performance and perceived employer attractiveness
 (Jana Musilová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45705 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)