Theses on the same topic (having an identical keyword):

ztráta při defaultu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Ekonometrický model ziskovosti společnosti ČKD Blansko Engineering
 (Klára Chudáčková)

2014, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i4c9t1// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
 (Viktor Jacina)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45986 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default: A Comparative Study
 (Michal Kuchta)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75555 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Coxův model proporcionálních rizik pro zprava cenzorovaná a zleva krácená data
 (Silvie BĚLAŠKOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ajcpul// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Zobecněné aditivní modely a flexibilní regrese pro analýzu přežití
 (Karolína Hurdálková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1ioc/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

PH model v analýze přežití
 (Žaneta Miklová)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103851 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Použití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat
 (Petra Hloušková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twbyr/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Aplikace Coxova regresního modelu na onkologická data
 (Miriama Gardianová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6jok/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Použití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat
 (Petra Hloušková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twbyr/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)