Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ztráta při defaultu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
 (Lucie Vítková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107314 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Pavel Jiřičko)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Tomáš Chalupa)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51525 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
 (Michal Machačný)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107097 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení pravděpodobnosti defaultu klientů pomocí scóringového modelu
 (Markéta Dluhošová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113556 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Alternativní metody modelování pravděpodobnosti defaultu
 (Tomáš Chalupa)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73614 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank
 (Alena Sokolová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102287 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL
 (Peter Fedoročko)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21573 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation
 (Ondřej Krčál)

2013, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgvzy/ | Ekonomické teorie (čtyřleté) / Ekonomie | Theses on a related topic

Determinats of profitability of commercial banks: evidence from Ghana
 (Prince Owusu Boadi)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zhkddu// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)