Theses on the same topic (having an identical keyword):

Evropská, banka, pro, obnovu, a, rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků
 (Pavla Knotková)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//c7zhp2// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Struktura a stav hromadného bydlení a současné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Ostravy
 (Kateřina PETROVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cdkpdy// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Proces rekonstrukce a rozvoje Československých státních drah v období dvouletého a prvního pětiletého hospodářského plánu v ČSR
 (Štěpán Koníček)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51236 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza hospodaření Jihočeského kraje se zaměřením na financování regionálního rozvoje, obnovu kulturních památek a rozvoj venkova
 (Veronika Dupalová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42160 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti investice
 (Jaroslav Dvořák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130197 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti vybrané investice a výběr způsobu jejího financování
 (Nataliya NASTASHCHUK)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2go58v// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Posouzení výnosu a rizikovosti investice při ukládání disponibilních finančních prostředků podniku
 (Pavel BÜRGER)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h3l7os// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Realizace investičního záměru - investice do pozemku
 (Václav Lapka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/urf7i/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Ekonomické hodnocení investice do hmotného majetku
 (Jan Kessler)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ugs70/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Vzdělávání a zaměstnatelnost - rekvalifikace jako vratná investice nebo zbytečné plýtvání státními penězi?
 (Iveta Bartáková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yypem/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)