Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Principal component analysis in Finance
 (Vojtěch Fučík)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52451 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Analysis of reading comprehension exercises
 (Katarína Hertelová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykoua/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures
 (Kamil Gregor)

2015, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkff9/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG
 (Pavla Míznerová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrkei/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map
 (Vojtěch Šindlář)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kllw3/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map
 (Vojtěch Šindlář)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kllw3/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Analýza mentálních map na základě věkového rozdílu žáků
 (Jan Otáhal)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wa71y/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Potenciál projektu USE-IT map v Salamance (Španělsko)
 (Lucie Podsedníková)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yqnhh4// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Vliv stínování na kognici map
 (Martin GABRYŠ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rfpsc3// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

ANALÝZA ČTENÍ GEOLOGICKÝCH MAP GEOLOGY A NEGEOLOGY
 (Jiří KOMÍNEK)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//44f6tn// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)