Theses on the same topic (having an identical keyword):

genealogie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Genealogie vlastního rodu
 (Veronika Ludvíková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9732 | Technická podpora humanitních věd / Počítačová podpora v archivnictví | Theses on a related topic

Aplikace na podporu genealogie
 (Tomáš VOGELTANZ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8akhyh// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic