Theses on the same topic (having an identical keyword):

Efektivita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Odpadové hospodářství města Kryry
 (Ivana Aujezdská)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103306 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec
 (Kateřina VANÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f70pu7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Recyklace nekovových odpadů
 (Barbora Beníčková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86841 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Způsoby maximálního energetického využítí a recyklace odpadů z čištění městských odpadních vod
 (Jiří Machovec)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//vlkja0// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza marketingových aktivit v oblasti třídění a recyklace odpadu v ČR
 (Marcela DIVÍNOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jmpgl9// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Recyklace vyřazených chladících zařízení
 (Nikola Vítkovská)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86624 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)