Theses on the same topic (having an identical keyword):

Vašíčkův model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
 (Adam Kučera)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59509 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Stochastické modely úrokové míry
 (Stanislava Kachmanová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx32a/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Model vícerozměrné kalibrace
 (Kateřina Myšková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsttj/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost a matematická statistika | Theses on a related topic

Kalibrace simulačního modelu přirozeného průběhu onemocnění kolorektálním karcinomem
 (Igor Feigler)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/km5fv/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Model tepelné historie karbonských sedimentů v dolu Lazy v hornoslezské pánvi
 (Lada Navrátilová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjmbh/ | Geologie / | Theses on a related topic

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů
 (Eva Horáčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4lqm/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity
 (Jiří Halamka)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//0egu77// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)