Theses on the same topic (having an identical keyword):

odhad dožitého veku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Lidský zub jako konzervátor aDNA (Příčiny větších výtěžků aDNA z lidských zubů oproti jiným lidským tkáním)
 (Zuzana Pawlasová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ec3vf/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu
 (Veronika ČÁPOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i8oim// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Technologicko - ekonomické srovnání systémů na endodontické ošetření zub
 (Radka Faloutová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j34uwc// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Redesign vizuální identity společnosti pro autobusovou dopravu
 (Matouš Zub)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gybr2a// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Umění jako investice
 (Štěpán Zub)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28834 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Osobní a rodinné finance
 (Štěpán Zub)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9541 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)