Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Specifika práce sestry na oddělení nukleární medicíny
 (Lucie JONSZTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ippyrc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku nukleární medicíny
 (Michaela Kuchaříková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vorum/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Komplikace při PET/CT vyšetřeních a četnost výskytu na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s.
 (Tamara HOUDKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7asgg3// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Rozvoj oboru nukleární medicína (didaktický program)
 (František BUČEK)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c63z16// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zhodnocení rizik spojených s únikem radioaktivního jódu z oddělení nukleární medicíny při požáru
 (Lucie RAMBOUSKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58acd2// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Vyšetření ledvin a močových cest v radiodiagnostice a nukleární medicíně
 (Simona SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//54w5jb// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiační ochrana v pediatrické radiodiagnostice
 (Alena VÁLKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6gjs5p// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti
 (Václav BĚLEHRAD)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dwiyrn// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostiky
 (Tomáš JARKOVSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qk5cqq// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií
 (Vendula Mandlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118623 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)