Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regionální rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Míra ovlivnění povrchové vodoteče důlními vodami v oblasti hornoslezské pánve
 (Adéla Božičevičová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohwp5/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Transport poháněcích stanic pásových dopravníků povrchových dolů
 (Martin Toman)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74380 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti.
 (Michaela Sekerášová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86319 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole.
 (Ladislav Nedvěd)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103114 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Výstavba uhelného odtahu na hnědouhelném povrchovém dole
 (Jaromíra Zuzčaková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103455 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Rekonstrukce a výstavba technologického celku na důlní lokalitě
 (Petr Kmošek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119888 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina za hranicemi stávajících územně ekologických limitů
 (Pavla Sanderová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82323 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Regionální rozvoj a (ne) prolomení těžebních limitů
 (Klára Mužíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qqttj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Postoj ČSSD k územním limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách
 (Marie Slámová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1sgw/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Postoj ČSSD k územním limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách
 (Marie Slámová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1sgw/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)