Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regionální rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Komparace vybraných prediktivních metod na případu územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi
 (Petra Bendlová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxiib/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Prolomení limitu těžby hnědého uhlí na Mostecku, analýza problému
 (Lenka Brázdová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mtblv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Srovnání vývoje skupiny Severočeské doly a skupiny Czech Coal od privatizace
 (Jaroslav Siblík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86552 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Význam společnosti Czech Coal, a.s. pro region
 (Stanislava Berková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98175 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Balené hnědé uhlí jako zkvalitnění produktů úpravny Komořany a Ledvice
 (David Neumann)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119795 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)