Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X
 (Lenka Dokládalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cjuzky// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

\kur{N,N}-Difenylaminothiofen jako donorní jednotka využívaná ke konstrukci push-pull chromoforů aplikovaných v oblasti biozobrazovaní
 (Kateřina Štursová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5bucfs// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů
 (Milan Klikar)

2017, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//59f8t9// | Organická chemie / | Theses on a related topic

Koordinační sloučeniny push-pull chromoforů.
 (Šárka Švecová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3vif9s// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Barbiturová kyselina jako akceptorní části v push-pull chromoforech
 (Milan Klikar)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5tum1f// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami
 (Michal Krykorka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d6yiq4// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny
 (Veronika Jelínková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fxmv5k// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Příprava některých derivátů 1-(1H-indazol-3-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-onu substituovyných v polohách 5 a 6.
 (Michal KRIEGELSTEIN)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nmm6fs// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Studium kondenzací benzen-1,3,5-triacetonitrilu s aromatickými (di)karbaldehydy
 (Marcela Chrtková)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o0ppd7// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou
 (Michal Krykorka)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nez2hh// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)