Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ramanova spektroskopie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Ramanova spektroskopie vrstev na skle
 (Filip Vašíček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//lp1bo4// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

FTIR a FT Ramanova spektroskopie včelařských produktů
 (Veronika Litresitsová)

2017, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//3o9kwb// | Technologie potravin / | Theses on a related topic

Ramanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny
 (Veronika Kohoutková)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmfxx/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations
 (Silvie Bernatová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fndjf/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Theses on a related topic

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations
 (Silvie Bernatová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fndjf/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Theses on a related topic

Study of the microorganism properties using electromigration techniques
 (Anna Kubesová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gjp3a/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Fyziologické změny rostlin vyvolané interakcí s mikroorganismy
 (Viktória Pirková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ftrhh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Toxické účinky metabolitů patogenních mikroorganismů na populaci zvířat
 (Filip Urbánek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p05a7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato
 (Jiří Petráš)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpnj3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Zdravotní aspekty a využití probiotických mikroorganismů
 (Žaneta Ishaková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rswxnq// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)