Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla
 (Barbora Mazlová)

2009, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//mqhlvp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pády seniorů v domácím prostředí
 (Zuzana DOČEKALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//urxm56// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Pády seniorů hospitalizovaných v Městské nemocnici Ostrava
 (Kamila MAJKUSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jvsh6r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pády klientů v domovech pro seniory
 (Michaela Štainerová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lxx6rr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence poranění v souvislosti s pády obyvatel Domova pro seniory.
 (Hana SOUKUPOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nuj759// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pády seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
 (Tereza NEUMANNOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y1gq7g// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pády seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
 (Tereza NEUMANNOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7o0736// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pády v seniorském věku
 (Jana PRŮCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//egv5fm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Pády seniorů v instituci
 (Marie KUMORKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3sqzl9// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pády hospitalizovaných seniorů
 (Petra OMASTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//31ojm9// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic