Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

územní plánování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Územní opatření v systému nástrojů územního plánování
 (Petra Otepková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt0bv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vybrané problémy územního rozvoje a územního plánování
 (Petr PĚNIČKA)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ug81ag// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe
 (Jiří Dujka)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvu5o/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Nástroje územního plánování a jejich využití
 (Vojtěch Cihlář)

2013, absolventská práce, Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

http://theses.cz/id/txhnwd/ | 68-43-N / 01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST | Theses on a related topic

Ochrana životního prostředí v procesech územního plánování
 (Lucie Farlíková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ga63m/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie
 (Martina Adlerová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22384 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Právní úprava územního plánování v ČR
 (Filip Votava)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53394 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Komparace systému územního plánování v České republice a na Ukrajině
 (Alena GRYTSAI)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//22tcsu// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Krajinný plán jako nástroj územního plánování
 (Veronika Sobková)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xjg3q/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

The effects of devolution on sustainable development in Kenya
 (Gladys Kiplagat)

2021, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nbtnjs// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)