Theses on the same topic (having an identical keyword):

výuka jazyků

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Využití metody sugestopedie při výuce angličtiny u žáků s SPU na 1. stupni základních škol
 (Jitka BEZDĚKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f79s7o// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Alternativní vyučovací metoda sugestopedie ve výuce anglického jazyka na základní škole
 (Tereza Křenová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arhoo/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Alternativní metoda sugestopedie jako inspirace pro hodiny anglického jazyka v jazykové škole
 (Marika Kovácsová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4wij/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Metody funkčního začlenění prvků sugestopedie do výuky dospělých studentů.
 (Lenka HRONOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jn93vn// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Theses on a related topic

Alternativní metody výuky anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení
 (Sylvie Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zcpao/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Moderní metody ve výuce a studiu cizích jazyků se zaměřením na sugestopedii
 (Tereza SEKYROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1m0ptt// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)