Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Strategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxi
 (Lucie BRACHACZKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mstx7x// | Psychologie / | Theses on a related topic

Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací: časový průběh a vývoj
 (Markéta Šindelářová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9su8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti nácviku zvládání zátěžových situací při výcviku potápěčů PČR
 (Tomáš ZÁDĚRA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8sv43v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv strategií zvládání zátěžových situací a vybraných osobnostních charakteristik na kariéru finančního poradce
 (Šárka Kuchaříková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifgb8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Efektivita strategií zvládání zátěžových situací
 (Barbora GUZDKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//76kamo// | Psychologie / Historie - Psychologie | Theses on a related topic

Zátěžové situace u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě
 (Sandra Slámová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrepz/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pracovní zkušenosti pracovníků v sociálních službách s motivací, procesem aktivizace klienta s Alzheimerovou chorobou v rámci denních činností v DZR v Domažlicích
 (Helena Vanešová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//s0wkkq// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Fungování sociálních služeb v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně
 (Kateřina Drongová)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/r9nvw/ | Hospodářská politika a správa / Sociální management | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pracovníka v kontextu historie i současnosti sociální práce v sociálních službách
 (Kateřina Tajanovská)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rd8bi/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Psychická zátěž pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory
 (Martina Nejedlíková)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/jkdsh/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)