Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sociální konstrukce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Právní úprava odpadového hospodářství ČR a pozitiva a negativa v obcích
 (Eliška Lisalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cyrx9z// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením
 (Gabriela Petrušková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1011 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

The Social Construction of Environmental Issues: The Case of Climate Change
 (Vendula Hurníková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnytp/ | Sociologie / | Theses on a related topic

The Social Construction of Terrorism: the Role of Discourse
 (Jan Chudoba)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74733 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)