Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Omezení a zákaz styku mezi rodičem a nezletilým dítětem
 (Anna DRÁPELOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9qn726// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv
 (Andrea HODINOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ahzbaq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv
 (Andrea HODINOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ahzbaq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Participace a zájem dítěte v systému sociálně-právní ochrany dětí
 (Eliška Vomáčková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//penb67// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Realizace práva na styk s dítětem v České republice a v Německu
 (Romana Rogalewiczová)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc6y7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Interdisciplinární spolupráce - Cochemská praxe - ve věcech péče soudu o nezletilé
 (Pavlína ŠUBRTOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wsys4i// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

COCHEMSKÁ PRAXE S DŮRAZEM NA SOCIÁLNÍ PRÁCI
 (Danuše Ursacherová)

2022, absolventská práce, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

http://theses.cz/id//jwq06v// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Lidská důstojnost a lidská práva v paliativní péči
 (Veronika Oškerová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/de45f/ | Sociální lékařství (čtyřleté) / Sociální lékařství | Theses on a related topic

Význam biologických a faktických vazeb při rozhodování o svěření dítěte do péče: pohled Evropského soudu pro lidská práva
 (Martina Grochová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nuydf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)