Theses on the same topic (having an identical keyword):

úřad práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Supervize jako prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků v neziskové organizaci
 (Silvie HODINOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggyqr0// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Supervize v sociální práci jako prevence syndromu vyhoření
 (Tereza HÁJKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3my44e// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách
 (Martina Ovsíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0dyaz9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester
 (Kateřina FOJTÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s94obm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Supervize u pomáhajících profesí v prevenci syndromu vyhoření
 (Věra Voborníková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9883 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Prevence a příznaky syndromu vyhoření u pomáhajících profesí a důležitost role supervize jako jednoho z prostředků prevence na Karvinsku
 (Pavel MARENČÁK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ugq9sk// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Supervize jako prostředek prevence syndromu vyhoření učitelů základních škol v ČR
 (Šárka BARTOŇKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uoklh6// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)