Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
A Study on health and safety practices at tema oil refinery (TOR) in Ghana
 (Hero Kwabena Toseafa)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sa52lb// | Chemical and Process Engineering / Environmental Engineering | Theses on a related topic

Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik
 (Michal Kulišťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128249 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Vylepšení současného stavu BOZP v prodejně elektro se zaměřením na posouzení pracovních rizik
 (Ondřej Diblík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118759 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.
 (Lucie Hubáčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hfpzsw// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy A. Hrdličky
 (Petr Dvořák)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135978 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik
 (Michal Kulišťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128249 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů
 (Pavel LUKEŠ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xq13mm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Systém BOZP ve vybraném podniku
 (Adéla Jančaříková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw18e/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

BOZP - vývoj a podmínky
 (Jana Samková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9va6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Adaptace zaměstnanců ve společnosti BOZP-PO
 (Kateřina Semotánová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//as6ao1// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)