Theses on the same topic (having an identical keyword):

chráněné bydlení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Diferenciace nabídky a metod pracovní rehabilitace osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v praxi poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů
 (Nikola POŠMUROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3o5dgw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Realizování jógy u dětí s mentálním postižením v kontextu koordinované rehabilitace
 (Marie LÁSKA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mwvg7n// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Možnosti sociální rehabilitace dospělých osob s mentálním postižením
 (Iveta Reslová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4495 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením
 (Monika Staňková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3wr4/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Chráněné bydlení komunitního typu v organizaci VILLA VALLILA
 (Alžběta Vaclíková)

2020, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/gz77h/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením: potřeby a očekávání rodičů
 (Adam Vodička)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wecp9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Chráněné bydlení jako prvek transformace sociálních služeb pro jedince s mentálním postižením
 (Lukáš Oleják)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6ch4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)