Theses on the same topic (having an identical keyword):

člen zastupitelstva obce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv ekonomického zajištění jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rozpočet vybrané obce v Jihočeském kraji
 (Petr MICHAL)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9zcw4e// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Odpovědnost členů zastupitelstva obce
 (Petra Slánská)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/msrfj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)