Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vývoj vztahu společnosti a zdravotně postižených. Majorita versus minorita.
 (Anežka KRAFTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0me0b4// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Cizinkami ve své zemi: identita, stigma a strategie integrace českých muslimek
 (Tamara Nasriová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wzruq/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Romská menšina v České republice a její integrace do majoritní společnosti
 (Barbora Křížová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8lnx/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Integrace Romů v malém středočeském městě a jeho okolí
 (Žaneta Dvořáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//btybqq// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Integrace a asimilace přistěhovalců z Vietnamu v průběhu dvou generací.
 (Karel STEJSKAL)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kdhgka// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - technická výchova | Theses on a related topic

Integrace sociálně vyloučených lokalit
 (Kateřina Vitoslavská)

2014, absolventská práce, Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

http://theses.cz/id//l0505o// | Veřejnosprávní činnost / | Theses on a related topic

Integrace cizinců v ČR: případová studie města Karlovy Vary
 (Jiří VIMR)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vwwz03// | Politologie / Politologie + Společenské vědy, sz (A14) | Theses on a related topic

Integrace národnostních menšin v podmínkách policejního školství
 (Hana Bendová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g8jd6l// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romské etnikum ve Studénce
 (Slavomír BEJDÁK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d58i8c// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR
 (Marta Bernardová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g8ya5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)