Theses on the same topic (having an identical keyword):

dítě/žák, s, poruchou, chování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Spolupráce rodiny a školy v primární prevenci rizikového chování u dětí staršího školního věku v regionu Zlatohorsko
 (Libor ŠŤASTNÝ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pc9b5a// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Středisko výchovné péče: Význam a možnosti spolupráce s rodinou a institucemi podporujícími stabilizaci a fungování rodiny
 (Vendula NEBŘENSKÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xo0uvh// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Vliv rodiny na chování žáků 2. stupně ZŠ.
 (Alena Pazlarová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4467 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka | Theses on a related topic

Spolupráce učitelů a rodičů na II. stupni vybrané základní školy a waldorfské základní školy
 (Hana Hanzlíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6699/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Funkčnost spolupráce rodiny a školy při řešení výchovných a prospěchových problémů žáka
 (Šárka Tučková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x0m12/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Žáci prvního stupně ZŠ a jejich vztah k autoritám v prostředí rodiny a školy
 (Kateřina Hatalová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0xi7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vliv rodiny a školy na výchovu a vzdělání žáků střední školy
 (Soňa Durdová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3913/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Komunikace a spolupráce školy a rodiny na venkovské škole
 (Tereza Sklenářová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zz2i0/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Dojíždění dětí do školy očima rodičů a jeho vliv na rodinu
 (Veronika Aiblová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvbke/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)