Theses on the same topic (having an identical keyword):

dítě/žák, s, poruchou, chování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Utilization of e-learning and open learning methods in Czech school environment
 (Kateřina ČERNOUŠKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//eqmj2o// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Theses on a related topic

Rodinné prostředí a jeho vliv na školní zralost a školní připravenost dítěte.
 (Soňa STARYNSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9apu9g// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv způsobu výchovy v rodině, rodinného prostředí a sourozeneckých konstelací na školní prospěch dítěte
 (Sabina Tajovská)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bivmq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv rodinného prostředí na školní zralost dětí
 (Hana Rösslová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/nfhh5/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Problémové aspekty v romském rodinném prostředí ve vztahu ke školní úspěšnosti
 (Monika Daňková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m1tkm/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vliv rodinného prostředí na školní výsledky dětí
 (Kamila Mrkvicová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5hzt/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie
 (Bohdana RICHTEROVÁ)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zie94q// | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv rodiny a rodinného prostředí na školní úspěšnost dětí na druhém stupni základní školy
 (Martina NOVÁKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rl1ue3// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Školní a rodinné prostředí jako zátěž dítěte ústící v potulky a útěk od rodiny, důsledky a východiska
 (Veronika ŠPICLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wsnli// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)