Theses on the same topic (having an identical keyword):

Policie České republiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Pohybová aktivita a výživové zvyklosti úředníků Městského úřadu v Kuřimi
 (Tomáš Režný)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn2rz/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie
 (Jakub Doležílek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdqcx/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Pohybová aktivita zvolené profesní skupiny osob
 (Radka ZMUDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8svfrl// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Pohybová aktivita dětí školního věku
 (Veronika STEPKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1h6h1x// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Pohybová aktivita dospělých v rozdílném prostředí - stará a nová městská zástavba v Jindřichově Hradci
 (Karolína KAŠPAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s3uhyd// | Biologie / Biologie-Tělesná výchova | Theses on a related topic

Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol vybraných měst a vesnic
 (Karolína Valerová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4580 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR
 (Eva Bednářová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evdzk/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Řešení konfliktních situací a okolností útoků u Policie Čerské republiky, Služby cizinecké policie
 (Zdeněk Hort)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6928/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie
 (Jakub Doležílek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdqcx/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)