Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 46 theses)
Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost dopravy
 (Michal Kolíska)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xa8vi/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Petr Flídr)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhoq7/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Dohody AETR a ADR a jejich význam pro bezpečnost a plynulost silniční dopravy
 (Filip Koubek)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wl0268// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Ilona Bartesová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlv0q/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zavedení bodového systému a jeho vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu
 (Kateřina VYSLOUŽILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7byx8o// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související
 (Jan Bednář)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m30dj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh řešení odstavných a parkovacích stání v lokalitě ul. Gen. Sochora a okolí
 (David Fekete)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133912 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Moc a autorita orgánů policie v řízení o přestupcích v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 (Vladimíra Šebestová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qj6xd/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Správní řízení a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR
 (Petr Seidel)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v3hvzb// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 (Šárka Baštová)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zfrrnp// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 46 theses)