Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdravotní postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Poradenský proces u osob s poruchou autistického spektra
 (Veronika Veselá)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwcny/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Poradenský proces v sociální práci s klienty pobírající dávky hmotné nouze
 (Eva Hortová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ove9n/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Poradenský proces a jeho speciálněpedagogické kontexty u žáků s problémovým chováním.
 (Zuzana FOJTKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m2gixy// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Proces oddlužování z pohledu dluhových poradců
 (Vlasta Křížová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8263 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Poradenský proces při práci s nezaměstnanými
 (Renáta Bělohlávková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//62n6av// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc
 (Michal Pytlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rk863v// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Webové stránky pro podporu výuky Wonderware Historian Clients
 (Luděk HANK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a64w1e// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Models of Churn Probabilities of Clients of Financial Institutions
 (Helena Houšková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna
 (Klára TOMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mp51fi// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)