Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mentální postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)
Domov pro osoby se zdravotním postižením a jeho výzman v životě pro člověka mentálně postiženého
 (Magdalena JAŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pdyggc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)
 (Alžběta Jehlíková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h6beo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Možnosti osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Lucie Pilařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kizsv/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením
 (Vendula HANUŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4tfpax// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na partnerství a sexualitu
 (Igor Hampl)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg9nb/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Potřeba intimity a sexuality uživatelů v domově pro osoby se zdravotním postižením a v domově se zvláštním režimem Nové Zámky
 (Jitka HAPLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lserv1// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Přístup pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením s věkovým omezením ke klientům v situaci, kdy se dožívají seniorského věku.
 (Radmila FIKOCZKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fqnx5c// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sexualita osob se zdravotním postižením se zaměřením na sexuální asistenci
 (Barbora GRUSSMANNOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nijx8c// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Názory vybraných osob se zdravotním postižením na Bruntálsku týkající se významu a poslání sociální práce
 (Sabina SMÉKALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x7oixy// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Rodiny | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)