Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Ověření metodiky revitalizace krajiny na rekultivovaném území společnosti Czech Coal a.s.
 (Vlastimil BOHÁČ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//apyqgg// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Denisa FRANZEOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//if8lhc// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Návrh rekultivace vnitřní výsypky povrchového dolu Vršany
 (Ivana HRSTKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ppvm7o// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Návrh rekultivace lomu trachyandezitu v lokalitě Braňany
 (Olga KMENTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lzwpad// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě uhlí - projekt Medard
 (Vladimír PORSCH)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3320 | Ekologie a ochrana prostředí / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)