Theses on the same topic (having an identical keyword):

guerilla marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Nove trendy v marketingu analyza, moznosti uplatneni v CR
 (Ondřej MÁČALÍK)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nvlmre// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Nove trendy v marketingu analyza, moznosti uplatneni v CR
 (Ondřej MÁČALÍK)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nvlmre// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv WoM na nákupní chování
 (Aneta Řehánková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72336 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Projekt rozšíření klientely vytvářením zážitků s využitím efektů WOM a eWOM ve společnosti CTR Albertov a.s.
 (Aneta Dúbková)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtzczn// | Ekonomika a management / Management a marketing, specializace Design management | Theses on a related topic

Marketing hotelových služeb – získávání a rozšíření klientely na
 (Mariana Pascual)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/xwevg8/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Zhodnocení účinnosti Wom marketingové komunikace
 (Martina Sládková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//0n67v1// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Zhodnocení účinnosti Wom marketingové komunikace
 (Martina Sládková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//3bya02// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)