Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Prevence kriminality mládeže
 (Aleš Pospíšil)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/swpg1/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Prevence kriminality v Kroměříži
 (Markéta Konopčíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/tmsxk/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Problematika kriminality a její prevence v okrese Louny
 (Petra Stuchlá)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a22t3/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Srovnání kriminality v mikroregionu Hustopečsko v letech 2008-2017 a možnosti její prevence
 (Denisa Semerádová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ykw39/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Moderní trendy prevence kriminality
 (David ČAPEK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vj09ug// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Vybrané druhy kriminality a jejich prevence na úrovni samosprávy
 (Tomáš Tran)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zcvtvk// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Sociální marketing v oblasti prevence kriminality
 (Vojtěch Poleno)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lp835/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku
 (Nikola PROCHÁZKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gxnldg// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti
 (Šárka Dobrovolná)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l97ytv// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Struktura a vývoj kriminality v České republice
 (Tereza Zalabáková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ock1d/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)