Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR
 (Radek Turčáni)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i2tf8/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

SWOT analýza rizika vzniku povodně ve Skalici u České Lípy
 (Kamil Javůrek)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/h1edd/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Koncepce cestovního ruchu pro město Třebíč a jeho region
 (Jindra Svobodová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/htjhh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Analýza ekonomického profilu a SWOT regionu ORP Břeclav
 (Pavel Kadlec)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ioz3l/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Švédský region Värmland z pohledu cestovního ruchu
 (Lucie Uhrová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l578g/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Geographical Indication System, as an important tool for further development of agriculture and agrarian tourism in the Ukrainian Carpathian region
 (Diana Marushchak)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//p1vr0h// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Předpoklady rozvoje CR a jeho vliv na region Břeclav
 (Dita Karlínová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11593/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Marketing cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy. SWOT analýza. (Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a rizik rozvoje cestovního ruchu.)
 (Ladislav SUDÍK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkvjc0// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)