Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kriminální chování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Výchovná funkce probačních programů v kontextu prevence recidivy kriminálního jednání mladistvých
 (Petra Kubátová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpnvw/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Efektivnost výchovných opatření ukládaných podle zák. č.218/2003 Sb. v obvodu Městského úřadu Dačice
 (Dagmar Čermáková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB252 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Vliv návykových látek na chování člověka a trestná činnost spojená s jejich uživáním
 (Ilona Fantová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dk78d/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých
 (Marek Popela)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0z59wt// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Práce sociálního kurátora u mladistvých s poruchami chování či vykazujících trestnou činnost
 (Žaneta Fučíková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//axvgqh// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Nezletilí aktéři trestných činů, vyšetřování skupinové trestné činnosti děti a mládeže, následné psychologické problémy z této činnosti vyplývající
 (Kateřina Jindráčková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/gokjl/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Trestná činnost páchaná osobami SOŠ a SOU - Edukativní role školy
 (Kristína Dvořáková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/glban/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Rozsáhlé záškoláctví a trestná činnost jako jeden z důvodů nařízení ústavní výchovy nezletilých
 (Eva Roučková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhez5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Trestná činnost páchaná příslušníky Policie ČR
 (Iveta Marcolová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkai2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mimoškolní výchova dívek s nařízenou ústavní výchovou ve výchovném ústavu Černovice
 (Marcela ŠTEFLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t8p0bp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)