Theses on the same topic (having an identical keyword):

datové modelování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Návrh servisně orientované architektury pomocí CASE nástrojů
 (Filip Jirásek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/okh0b/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Procesní modely podniku a jejich podpora pomocí CASE nástrojů
 (Ivana Nykodýmová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/sgw50/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Porovnání CASE nástrojů se zaměřením na podporu návrhu databáze
 (David Šmahel)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73352 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnání CASE nástrojů pro návrh databáze
 (Jan Brotánek)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41712 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Výběr dostupných CASE nástrojů
 (Martin Šmahel)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33007 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)