Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Návrh vhodných strategií pro podnik
 (Ondřej Prokop)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nfl5ym// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Role Celní správy České republiky při provádění společné bezpečnostní analýzy rizik
 (Dita Bílková)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnj04/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Analýza rizik BOZP ve společnosti Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.
 (Vojtěch Hertík)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30869 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza rizik sportovního (hokejbalového) areálu
 (Luděk Kosina)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/nlnyr/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Analýza kybernetických hrozeb eGovernmentu a jejich rizik pro ČR
 (Jan Kleiner)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inn08/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Geografická analýza rizik na železniční síti České republiky
 (Vojtěch NEZVAL)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jfgp3u// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Analýza rizik nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015
 (Kateřina Barešová)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//hnan96// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Analýza rizik nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015
 (Kateřina Barešová)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//qistqm// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Analýza rizik pomoci obětem domácího násilí
 (Aneta Graňáková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/drhs1/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Metoda FMEA pro hodnocení rizik v organizaci státního odborného dozoru, Technické inspekci České republiky
 (Libor Šubrt)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/oqvmj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)