Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekonomický rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vliv regionálního bezpečnostního hegemona na stabilitu a ekonomický rozvoj
 (Aneta Šafaříková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qogotx// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Ekonomický rozvoj Slovinska v kontextu zemí jihovýchodní Evropy
 (Dominika Brůnová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113631 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Dopady extrémních událostí na světovou populaci
 (Monika Majdaffová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k69fp/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Pohledávky – účetní a daňové dopady
 (Eva Kupčíková)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/qyqrw/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)