Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zhodnocení antimonopolní politiky v ČR
 (Lukáš Doubrava)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91385 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Ochrana hospodářské soutěže
 (Adéla Ogurková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99391 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb
 (Michal Glovčík)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85856 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Vymezení soutěžního práva a analýza činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v dané oblasti
 (Kateřina Nogolová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91209 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Právní aspekty nahlížení do spisu ve správním řízení
 (Jarmila Kučerová)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l17ba/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Právní aspekty nahlížení do spisu ve správním řízení
 (Pavel Maďar)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tywnz/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zpřístupnění spisu obhajobě ve vazebním řízení
 (Veronika Klapetková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kczil/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kauce uložená dle zákona o silničním provozu jako peněžitá záruka
 (Marek Pouzar)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hw6x6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Institut kauce v českém občanském právu
 (Zdeněk Stuchlík)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l735x/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)