Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 47 theses)
Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky.
 (Jan Bureš)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9irb/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky
 (Anna Králová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh2zb/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
 (Petr Habanec)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ng30ss// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Vymezení, oceňování a vykazování informací o zásobách ve finančním a manažerském účetnictví
 (Veronika Buchtová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x48zk/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vykazování podle IAS/IFRS (oceňování a přeceňování, odpisy), srovnání s ČÚS
 (Alice Vojtková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z78c1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví
 (Kateřina Kirchnerová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51433 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady
 (Michal Šindelář)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32780 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv \nl{}a zemědělské produkce
 (Silvia MLYNAŘÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5s1iw8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza vykazování a oceňování zásob
 (Lucie Příkaská)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmq1b/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Oceňování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS
 (Ondřej Klecan)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ult5y/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 47 theses)