Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno
 (Kristýna Mrázová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f25u2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno
 (Kristýna Mrázová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f25u2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Reading Activities for the Basic Schools
 (Jana Janečková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh175/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Using Literature in ELT in the Secondary School: Extensive Reading
 (Zuzana Tomková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5my4/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Teaching Reading of Texts for Intermediate Level English Students
 (Tomáš Pelikán)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1ouzkv// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

The use of authentic texts in reading
 (Valerie Hotová)

2012, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g3r4a9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Reading preferences among different generations
 (Štěpánka KOUŘILOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fbjsi6// | Učitelství pro základní školy / AJ-RJ | Theses on a related topic

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mladšího a staršího školního věku
 (Irena NĚMCOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//le3i8e// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole
 (Adéla Menšíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cjeoij// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Utilization of drama techniques in motivating EFL students to read English course-book texts
 (Michal Prchlík)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/foikk/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)