Theses on the same topic (having an identical keyword):

závazkové právo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Uzavírání pojistných smluv podle NOZ (nový občanský zákoník)
 (Barbora Kaloudová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xtbgo/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Osvojení a nový občanský zákoník
 (Barbora Hoffmannová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//p5tk42// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Neziskové organizace a nový občanský zákoník
 (Michaela SLEZÁKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h1of2d// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Nový občanský zákoník a dědické právo
 (Pavlo Zelenchuk)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//e47w39// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Náhrada škody poškozeným z Odpovědnostního pojištění podle NOZ (nový obč.anský zákoník)
 (Martin Plešingr)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n0zpm/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Podnik a nový občanský zákoník
 (Marcela Kynclová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ckg5xr// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Závazkové právo dle Koldínova zákoníku
 (Barbara VYKUSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//trwyjf// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Principy evropského smluvního práva a transformace Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
 (Zdeněk Nový)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh4tm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Použití zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním po přistoupení k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
 (Barbora Čechová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysvvl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)